Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 15 kwietnia, 2022 ZMARŁ

Anna Nowak

***

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
IMIĘ I NAZWISKO
naszej wieloletniej Koleżanki,
którą wspominać będziemy
jako pogodną i zawsze uśmiechniętą
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają…”

***

Pogrzeb organizuje firma: