Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 12 października, 2022 W WIEKU 99 LAT ZMARŁA

foto
cross

Ś.P. Jan Kowalski

Wyprowadzenie z domu przedpogrzebowego przy ul.Botanicznej 1
w Braniewie dnia 23.03.2022r (środa) o godz.12:45
Msza św.żałobna odprawiona zostanie w kościele św. Katarzyny
dnia 23.03.2022r o godz.13:00
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu przy ul. Morskiej po mszy św.
Autobus podstawiony zostanie pod kaplicą w dniu pogrzebu.
Wystawienie ciała w kaplicy przy ul.Botanicznej 1 w Braniewie
i modlitwa w intencji zmarłej dnia 22.03.2022r o godz.17:00

Na pogrzebie proszę nie zapalać zniczy.

Pogrzeb organizuje firma:

ul.Testowa 101 82-300 Elbląg, tel. 123456789