Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 22 września, 2022 W WIEKU 78 LAT ZMARŁ

foto

Jan Kowalski

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ROZPOCZNĄ SIĘ DN. (DD.MM.RRRR-DZIEŃ TYGODNIA) O GODZ. (00.00) W KAPLICY (PODAĆ NAZWĘ LUB ULCĘ). MSZA POGRZEBOWA ODBĘDZIE SIĘ (PODAĆ NAZWĘ KOŚCIOŁA I MIASTO). PO MSZY POGRZEBOWEJ CIAŁO ZMARŁEGO ZOSTANIE ODPROWADZONE NA CMENTARZ (PODAĆ NAZWĘ CMENTARZA I MIASTO)

O CZYM ZAWIADAMIA POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA

Pogrzeb organizuje firma:

ul. Marymoncka 2d 82-300 Elbląg tel. 24h: 55 235 54 54