Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 23 września, 2022 W WIEKU 1234 LAT ZMARŁ

Tomasz Testowy

OBRZĄDEK ŚWIECKI

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ROZPOCZNĄ SIĘ DN. 12.09.2023 O GODZ. 17:30 W KAPLICY (PODAĆ NAZWĘ LUB ULCĘ). MSZA POGRZEBOWA ODBĘDZIE SIĘ (PODAĆ NAZWĘ KOŚCIOŁA I MIASTO). PO MSZY POGRZEBOWEJ CIAŁO ZMARŁEGO ZOSTANIE ODPROWADZONE NA CMENTARZ (PODAĆ NAZWĘ CMENTARZA I MIASTO)

O CZYM ZAWIADAMIA POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA

Pogrzeb organizuje firma:

ul. Marymoncka 2d 82-300 Elbląg tel. 24h: 55 235 54 54