Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE ZMARŁZMARŁA

cross

Ś.P.

Pogrzeb odbędzie się w obrządku
Dane osoby zmarłej

* - pole wymagane