Wyślij link do nekrologu

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 6 października, 2023 W WIEKU 95 LAT ZMARŁA

Aniela Żołędziewska zd. Danilczuk