Wyślij link do nekrologu

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 19 września, 2022 W WIEKU 86 LAT ZMARŁ

Bronisław Mitrowski