Wyślij link do nekrologu

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 27 stycznia, 2022 W WIEKU 81 LAT ZMARŁA

Maria Kościuszuk zd. Kudłak