Wyślij link do nekrologu

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 31 marca, 2022 W WIEKU 85 LAT ZMARŁA

Maria Rozalia Czyżykowska zd. Kądeja