Wyślij link do nekrologu

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 24 czerwca, 2023 ZMARŁ

Paweł Żydak