Wyślij link do nekrologu

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 13 stycznia, 2023 W WIEKU 85 LAT ZMARŁA

Teresa Paraskiewia Demkowicz zd. Buhaj